Microvoedingsstoffensynergie kan antimicrobiële resistentie voorkomen

Wereldwijd is resistentie tegen antimicrobiële medicijnen een steeds groter wordend probleem voor de volksgezondheid. Antimicrobiële resistentie is meer dan alleen resistentie tegen antibiotica. Naast medicijn-resistente bacteriën gaat het met antimicrobiële resistente soorten namelijk ook over andere medicijn-resistente micro-organismen, zoals schimmels, parasieten en virussen. In 2013 zijn er, volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), 480.000 nieuwe gevallen van meervoudig resistente tuberculose (XDR-TB) vastgesteld. Andere ziekteverwekkende en sterk virulente organismen die reeds een weerstand tegen medicijnen hebben ontwikkeld zijn malariaparasieten, de Candida-schimmel, methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en bacterieën die gonorroe veroorzaken. Geschat wordt dat medicijn-resistente bacteriën in Amerikaanse ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor 99.000 doden per jaar.

Factoren zoals frequent en onnodig gebruik van antibiotica bij patiënten met virusinfecties, het niet afmaken van voorgeschreven antibioticakuren bij bacteriële infecties en overmatig gebruik van antibiotica in veevoer, dragen allen bij aan de ontwikkeling en verspreiding van medicijn-resistente microorganismen. Zelfs simpele voorzorgsmaatregelen als het wassen van handen worden niet altijd toegepast. Dit is essentieel, met name is ziekenhuisomgevingen waar medicijn-resistente bacteriën veel voorkomen. Infecties opgelopen in ziekenhuizen behoren tot de snelste manieren om resistente bacteriën en andere micro-organismen onder de bevolking te verspreiden. Patiënten met infectiesg die veroorzaakt zijn door resistente bacteriën, hebben een verhoogde kans op complicaties en overlijden; hoger dan patiënten met dezelfde niet-resistente bacteriën. Volgens de United States Centers for Disease Control (CDC) lopen jaarlijks in de VS 648.000 mensen een infectie op tijdens hun ziekenhuisverblijf. In een recent uitgebracht onderzoek in het British Medical Journal concludeerden de auteurs dat de meest gebruikte antibiotica spoedig ineffectief zouden kunnen worden, met name bij kinderen met urineweginfecties (UWI), luchtweginfecties en andere ontstekingen, omdat die kinderen de bacteriën meer dan zes maanden na de behandeling nog meedragen en verspreiden. Daarom is het dringend noodzakelijk manieren te vinden om dit probleem onder controle te krijgen.

Onze onderzoekers hebben een onderzoek uitgevoerd met de medicijn-resistente bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de meest voorkomende infecties. Specifieke bacteriestammen, zoals Staphylococcus (UWI, luchtweg- en huidinfecties), E. Coli en Salmonella (voedselvergiftiging, UWI, anemie, nierfalen en overlijden), en L. Monocytogens (griepachtige symptomen) werden voor dit onderzoek gebruikt.1 Die bacteriestammen waren zeer resistent tegen de gebruikelijke antibiotica. Wanneer deze medicijn-resistente bacteriestammen werden blootgesteld aan een specifieke combinatie van microvoe dingsstoffen met vitamine C, lysine, proline en groene thee-extract, werden deze gevoeliger voor de antibiotica. We bestudeerden ook het effect van enkel vitamine C op de bacteriën. Hoewel vitamine C de gevoeligheid van de bacteriën helpt verhogen, toont ons onderzoek aan dat de combinatie van antioxiderende voedingsstoffen een significant sterker effect heeft dan het gebruik van enkel vitamine C.

Onverantwoord gebruik van antibiotica draagt bij aan de ontwikkeling van medicijn-resistente bacteriën en vormt een gevaar vergelijkbaar met de situatie die bestond voordat penicilline uitgevonden was, toen er nog geen effectieve behandeling voor infecties bestond.

Ons onderzoek biedt hoop dat het gebruik van specifieke microvoedingsstoffen kan helpen de gevoeligheid van deze organismen voor de huidige antibiotica-behandelingen te verhogen.

Reference

  1. Harakeh S. et al., African J of Microbial Disease, Vol. 7(20), pp. 2351-2358, 2013
Geplaatst in Health Science News Page en getagd met .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *