Wat microvoedingsstoffen kunnen betekenen voor het bloedsuikermetabolisme

Volgens een recent onderzoek, gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet, is het aantal mensen met diabetes mellitus (“suikerziekte”) in de laatste 35 jaar verviervoudigd.¹ In 1980 waren er 108 miljoen mensen bij wie diabetes was vastgesteld, in 2014 waren dit er 422 miljoen. Op grond van deze alarmerende statistiek heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) diabetes gekozen als thema voor de Wereldgezondheidsdag 2016 en aandacht gevraagd voor de preventie en effectieve behandeling van deze ziekte.

Hoewel het aantal diabetespatiënten wereldwijd is toegenomen, heeft er een enorm grote toename plaatsgevonden in de zich sterk economisch ontwikkelende landen. Deze groei heeft te maken met een toenemend zittende leefstijl, naast slechter wordende eetgewoonten, zoals consumptie van fastfood met grote hoeveelheden kunstmatige suikers, met obesitas en andere stoornissen als mogelijk gevolg. Obesitas, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en een verminderd glucose (“suiker”) metabolisme worden in combinatie met elkaar het metabool syndroom genoemd.

Obesitas is een van de belangrijkste risicofactoren met betrekking tot het ontwikkelen van diabetes. Hoewel gezonde voeding essentieel is voor het behoud van een goed bloedsuikermetabolisme, heeft ons onderzoek bewezen dat de juiste suppletie met microvoedingsstoffen net zo belangrijk is en dat dit het risico op het ontwikkelen van het metabool syndroom kan verminderen.

Fructose is een suikersoort die in grote hoeveelheden voorkomt in bewerkt voedsel. We hebben de effecten van een specifieke mix van microvoedingsstoffen en die van metformine (een veel voorgeschreven medicijn bij diabetes) met elkaar vergeleken bij een groep jonge muizen die gevoed werden met fructose- rijk voedsel.² Na zeven weken hadden de muizen die de microvoedingsstoffenmix kregen, een 4% lagere fructosamine-waarde in het bloed dan aan het begin van het onderzoek, terwijl de metforminegroep een 15% toename van fructosamine liet zien. De hoogte van deze bloedwaarde is (net als de HbA1c-waarde) gekoppeld aan verhoogde bloedsuikerspiegels in een voorafgaand aantal weken. Bovendien hadden de muizen in de metforminegroep een lagere insuline-bloedspiegel, terwijl de met microvoedingsstoffen gesuppleerde groep een tot normaal herstelde insulinespiegel liet zien. De suppletie met microvoedingsstoffen had ook bijkomende voordelen, zoals een verbeterde bloeddruk en cholesterolspiegel en het ging de effecten van een hoge fructosaminespiegel tegen, waardoor het risico op harten vaatziekte verminderde.

Een langdurig hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot ernstige diabetische complicaties, waaronder atherosclerose, beroerte, nierfalen, neuropathie, moeizame wondgenezing, oogaandoeningen en langdurige invaliditeit. Deze problemen zijn op zichzelf al ernstige ziektes die zeer ingrijpend zijn voor de kwaliteit van leven.

De conventionele geneeskunde richt zich op medicijnen die de bloedsuikerspiegel kunstmatig verlagen. De onderliggende oorzaak van deze steeds vaker voorkomende ziekte wordt hierdoor niet aangepakt. Farmaceutische bedrijven kunnen veel geld verdienen aan diabetes, omdat de ziekte verschillende complicaties veroorzaakt die elk weer aanvullende behandeling noodzakelijk maken. In een andere recente publicatie in het British Medical Journal vonden onderzoekers bijvoorbeeld een significant verband tussen een bepaald diabetesmedicijn en het vaker voorkomen van blaaskanker.³

De meeste patiënten die lijden aan door diabetes- gerelateerde invaliditeit zijn tussen de 15 en 69 jaar oud, wat gigantische maatschappelijke kosten met zich meebrengt als gevolg van medische kosten en verloren werkdagen. Volgens het onderzoek in The Lancet worden de jaarlijke medische kosten van het behandelen van diabetes wereldwijd op 825 miljard dollar geschat, waarvan de hoogste kosten per land voor rekening van China, de VS en India komen.

Tegen deze achtergrond bieden onze onderzoekresultaten hoop dat de preventie en behandeling van een hoge bloedsuikerspiegel mogelijk is zonder de vernietigende bijwerkingen van voorgeschreven medicatie.

Literatuurlijst

  1. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants, The Lancet, Vol 387, No. 10027, p1513–1530, 9 April 2016
  2. J. Cha, et al., Molecular Medicine Reports, 2011, DOI: 10.3892/mmr.2011.562
  3. M. Tuccori, BMJ, 2016 i1541
Geplaatst in Health Science News Page en getagd met , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *