Natuurgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek van Cellulaire Geneeskunde laat nieuwe manieren zien voor behandeling van Borreliose/ziekte van Lyme

De zoektocht naar natuurlijke alternatieven voor behandeling met antibiotica heeft de laatste jaren weinig resultaat opgeleverd. De mogelijkheden voor toepassing van effectieve natuurlijke behandelingen zijn dan ook gering.

Een onderzoeksproject van het Dr. Rath Research Instituut voor Cellulaire Geneeskunde in Californië, dat zich expliciet richtte op Borreliose, laat nu zien welke mogelijkheden er zijn om met natuurlijke stoffen, vooral in gecombineerde vorm, deze infectieziekte te bestrijden.

Het onderzoek is gepubliceerd op een van de grootste internetportalen voor wetenschappelijke studies (Pub-Med), vrij toegankelijk voor iedereen. De studieresultaten laten zien dat in het vroege stadium van de infectie, geselecteerde plantenstoffen net zo effectief zijn als antibiotica. Bovendien kunnen ze zelfs in latere stadia van de ziekte effectief inwerken op de Borrelia-ziekteverwekkers, waar het effect van antibiotica ophoudt.

Overzicht van de belangrijkste feiten van het onderzoek

Voorop stond het antibacterieel effect van de geselecteerde plantenstoffen. Verder was het noodzakelijk hun kracht te vergroten door het combineren van verschillende plantenstoffen. Ook werd rekening gehouden met de verschillende vormen van Borrelia (actieve vorm/spirocheten, ronde vorm, biofilm).

In de eerste serie experimenten werd de vastgestelde combinatie van plantenstoffen onderzocht op hun werkzaamheid de spirocheten te doden. Dit effect werd vergeleken met de werking van Doxycycline, een antibioticum dat vaak gebruikt wordt als behandeling van Borreliose.

Afbeelding 1: na toediening gedurende zeven dagen is het effect van microvoedingsstoffen op het doden van spirocheten vergelijkbaar met het effect van het antibioticum Doxycycline.

Afbeelding 1 laat zien dat de werking van de gebruikte plantenstoffen na toepassing gedurende drie tot tien dagen, vergelijkbaar was met het effect van het antibioticum. Tot 75% van de spirocheten kon in deze testserie vernietigd worden.

In de tweede serie experimenten werden dezelfde combinatie van plantenstoffen en hetzelfde antibioticum getest op hun werking de ronde vormen van Borrelia te doden. De onderzochte plantenstoffen bleken effectiever dan Doxycycline.

Afbeelding 2: plantenstoffen zijn veel effectiever tegen ronde vorm dan het antibioticum Doxycycline.

Zoals zichtbaar in afbeelding 2, is Doxycycline nauwelijks werkzaam in het stadium van ronde vormen, en is de hoeveelheid dode bacteriën onder invloed van antibiotica laag (zwarte lijn). Daarentegen stierf ongeveer 50% van de Borrelia in ronde vorm (rode lijn) na zeven dagen onder invloed van de geselecteerde plantenstoffen.

In de derde serie experimenten werd de werking van de geselecteerde plantenstoffen onderzocht op het oplossen van bestaande broedplaatsen van Borrelia-biofilm. Ook hier werd duidelijk dat de plantenstoffen duidelijk effectiever zijn in het doden van Borrelia-culturen dan antibiotica. Zij verminderen het percentage Borreliabiofilm met de helft (zie figuur 3).

Afbeelding 3: microvoedingsstoffen zijn effectiever dan het antibioticum Doxycycline bij het vernietigen van bestaande Borrelia-biofilm.

Conclusie

De studies van het Dr. Rath Research Instituut bewijzen dat plantenstoffen toegepast kunnen worden als een effectieve behandeling tegen Borrelia-soorten die de ziekte van Lyme veroorzaken. Opmerkelijk is dat plantenstoffen zowel de actieve als latente bacteriële vormen kunnen bestrijden.

De geselecteerde plantenstoffen zijn bijzonder effectief wanneer ze in synergetische combinatie gebruikt worden en hun effect daarmee kunnen maximeren.

Voor meer informatie, adviseren wij de complete studie te lezen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457476