Nieuwe benaderingen in de strijd tegen de ziekte van Lyme

Elk jaar worden tienduizenden mensen in Europa en de VS besmet met Borrelia-bacteriën, die de ziekte van Lyme veroorzaken. Officiële cijfers zijn er nauwelijks, aangezien deze verraderlijke ziekte zelden een uniform klachtenpatroon laat zien en diagnosemogelijkheden beperkt zijn. Daardoor is het aannemelijk dat het aantal onbekende besmettingen hoog is.

Wanneer de ziekte van Lyme eenmaal ontstaan is, en langzaam maar zeker volgende stadia van de ziekte ontwikkeld zijn, wordt niet zelden een foutdiagnose gesteld. Als gevolg daarvan kan ook een foutieve behandeling plaatsvinden, waarbij de klachten van de betroffen personen mogelijkerwijze verergeren.

Voordelen van natuurlijke stoffen ten opzichte van antibiotica bevestigd

De gebruikelijke behandeling van pas gediagnosticeerde ziekte van Lyme is het gebruik van antibiotica. Wanneer vroeg genoeg herkend, kan een dergelijke behandeling enigszins succesvol zijn.

De mogelijkheden van een antibioticabehandeling volgens protocol zijn echter beperkt: bij gevorderde (latente) ziekte van Lyme hebben antibiotica nauwelijks gunstige langetermijneffecten. Daarbij komt, dat veel betroffen mensen na beëindigen van de antibioticabehandeling weer klachten krijgen, omdat de ziekte niet compleet overwonnen kon worden. Dat bewijst dat de conventionele manier van Borreliose-behandeling slechts gedeeltelijk effectief is.

De natuur biedt ons daarentegen krachtige voedingsstoffen. Dankzij innovatief natuurgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek kon aangetoond worden dat verschillende plantenstoffen en microvoedingsstoffen effectief kunnen zijn bij zowel vroege als latere stadia van Borrelia-besmetting. Dit is opnieuw een bewijs dat natuurlijke stoffen superieur zijn ten opzichte van een groot aantal farmaceutische middelen.

In deze extra uitgave van FEIT tonen we u belangrijke details over de ziekte van Lyme: van het moment van besmetting tot het ontstaan van ziekte, en van het effect van een gebruikelijke antibioticabehandeling tot de werking van wetenschappelijk onderzochte natuurlijke stoffen.