Observatieonderzoek bevestigt de resultaten van het Dr. Rath Research Instituut

Voor een volgende stap om de toepassing van gecombineerde plantenstoffen bij de ziekte van Lyme vast te stellen, heeft het Dr. Rath Research Instituut een pilotstudy verricht in samenwerking met een medische privékliniek. De belangrijkste vraag daarbij was: Welke invloed hebben plantenstoffen op mensen met chronische Borreliose?

De observatietijd van de pilotstudy was zes maanden. Deelnemers waren 17 patiënten met gediagnosticeerde ziekte van Lyme (chronische Borreliose in gevorderde stadia) en onderling verschillende uitingen van Borreliosesymptomen. Alle patiënten hadden vooraf volgens protocol een complete en afgesloten behandeling met antibiotica.

Als basistherapie in de privékliniek, werd twee dagen per week een zogenoemde insulin-potentiated therapy (IPT) verricht, met een totaal van tien behandelingen. Tijdens die behandelperiode kregen de studiedeelnemers op de IPT-vrije dagen een combinatie van geselecteerde plantenstoffen toegediend.

De inname van de plantenstoffenmix werd vanaf de zesde week voortgezet zonder begeleidende andere behandeling, tot aan het moment van beëindiging van de observatieperiode.

Om de gezondheidsstatus van de deelnemers te monitoren werden diverse betekenisvolle methodes gebruikt. Diagnose van de ziekte van Lyme was gebaseerd op een gedetailleerde algemene anamnese (inclusief vaststellen van de psychische status), en een gedegen Borreliose-anamnese met gestandaardiseerde vragenlijst voor de observatie van specifieke symptomen van de ziekte van Lyme.

In de studie werden drie groepen symptomen belicht:

Hoofdsymptomen: Gebrek aan energie, vermoeidheid, uitputting, conditiegebrek, spier-, gewrichts- en botpijn, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Afbeelding 1 laat zien dat de meerderheid (82,4%) van de patiënten ernstig last had van de hoofdsymptomen van de ziekte van Lyme.

Nevensymptomen: Duizeligheid, zichtstoornissen en hartritmestoornissen. Afbeelding 2 laat de verdeling van de genoemde nevensymptomen zien.

Andere symptomen: Psychische en uitzonderlijke symptomen, zoals depressie, geïrriteerdheid, paniekaanvallen, agressie, neuropathie en verlammingen. Afbeelding 3 toont de samenvatting van de anamnese van alle symptomen samen.

Voor documentatie van de ervaringen werd na drie en na zes maanden een gedetailleerde anamnese afgenomen. In het nu volgende rapport ligt de focus op de daaruit relevante gegevens.

Zowel de hoofdsymptomen als de secundaire en neurologische symptomen van de deelnemers toonden bij de start van de observatieperiode voor een deel ernstige gezondheidsbeperkingen met een enorme impact op het algemeen welbevinden ten gevolge van de Borreliose-infectie.

Het is daarom van groot belang adequate natuurlijke maatregelen te ontwikkelen die vooral effectief zijn in latere stadia van de ziekte, om de gevolgen van de bacteriële infectie aan te pakken.

Hoofdsymptomen

Afbeelding 1: Hoofdsymptomen van Borreliose-patiënten

+++ ernstige symptomen,
arbeidsongeschikt

Nevensymptomen

Afbeelding 2: Nevensymptomen van Borreliose-patiënten

++ lichte symptomen,
gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Andere symptomen

Afbeelding 3: Neurologische symptomen van Borreliose-patiënten

+ steeds weer optredende lichte klachten,
- geen klachten

Samenvatting van de resultaten

De volgende tabel is een samenvatting van de resultaten van de vragenlijst. Het laat op indrukwekkende wijze de mogelijkheden zien van microvoedingsstoffen gedurende een periode van zes maanden (zie ook afbeelding 4).

Verbetering van de gezondheidsstatus

Afbeelding 4: ontwikkeling van de gezondheidsstatus na zes maanden inname van vitale celstoffen

  • Bij acht van de 17 patiënten was na zes maanden inname van micronutriënten een duidelijke verbetering van hun gezondheidstoestand vastgesteld. Om geheel symptoomvrij te worden, is het raadzaam de synergetische ondersteuning met de geselecteerde plantenstoffencombinatie en andere microvoedingsstoffen voort te zetten.
  • Drie van de patiënten meldden na toepassing gedurende zes maanden geheel afwezigheid van symptomen, zowel lichamelijk als mentaal, met een zeer goede energiestatus. Zij konden weer aan het arbeidsproces deelnemen.

De resultaten van deze twee groepen zijn samengevat in kolom 1 (64,7%) (Afbeelding 4).

  • Twee van de 17 studiedeelnemers voelden een lichte verbetering van de symptomen (kolom 2; 11,8%). Vier van de 17 ondervonden geen voelbare verbetering (kolom 3; 23,5%). De inname van microvoedingsstoffen werd voortijdig afgebroken. Dat zou te maken kunnen hebben met symptomen van een Jarisch-Herxheimer-reactie, waarbij door vernietiging en afbraak van bacteriën, stoffen vrijkomen waarop het lichaam reageert met symptomen die lijken op Borreliose.

Conclusie

Ondanks aanwezigheid van ernstige Borreliose-symptomen bij alle deelnemers aan het begin van de studie, meldde ongeveer tweederde deel (64,7%) een enorme verbetering van hun gezondheidsstatus na zes maanden toepassing van micronutriënten. Op grond daarvan concludeerden de therapeuten in de privékliniek dat het synergetisch gebruik van plantenstoffen en microvoedingstoffen in het vervolg een onderdeel van de langdurige behandeling zou moeten zijn bij elke aanpak van Borreliose.