Microvoedingsstoffensynergie kan antimicrobiële resistentie voorkomen

Wereldwijd is resistentie tegen antimicrobiële medicijnen een steeds groter wordend probleem voor de volksgezondheid. Antimicrobiële resistentie is meer dan alleen resistentie tegen antibiotica. Naast medicijn-resistente bacteriën gaat het met antimicrobiële resistente soorten namelijk ook over andere medicijn-resistente micro-organismen, zoals schimmels, parasieten en virussen.

...