Persoonlijke ervaringen documenteren verbeteringen van het algemene welbevinden

Naast wetenschappelijk onderzoek, is het vastleggen van persoonlijke ervaringen heel belangrijk. Parallel aan de beschreven observatiestudie werd daarom een vragenlijst over langdurig gebruik van de geselecteerde plantenstoffen en microvoedingsstoffen gehanteerd en uitgewerkt.

De focus lag daarbij op het algemeen welbevinden van de patiënten. De evaluatie besloeg 23 betekenisvolle vragenlijsten. De eerste vragenlijst om ervaringen vast te leggen werd afgenomen na een periode van drie maanden inname van microvoedingsstoffen, de tweede vragenlijst na zes maanden.

De deelnemers die de vragenlijsten invulden hadden in verschillende mate last van enkele van de volgende Borreliose-symptomen, die dikwijls in fasen optraden: roodverkleuring van de huid, koorts, pijn in hoofd en ledematen, tinteling in handen/voeten, doofheidsgevoel/gevoelsstoornissen in de benen, versnelde hartslag, pijn in de hartstreek, zwakte-aanvallen, concentratieproblemen, vermoeidheid, slaapstoornissen, spierzwakte, gewrichtsproblemen, opgezette voeten en neurologische stoornissen.

Resultaten van de vragenlijst
na drie maanden

Afbeelding 1: verandering van het algemeen welbevinden na drie maanden inname van vitale celstoffen

Resultaten van de vragenlijst
na zes maanden

Afbeelding 2: verandering van het algemeen welbevinden na zes maanden inname van vitale celstoffen, vergeleken met de status vóór begin van inname

Tussentijds bericht toont eerste successen

14 van de 23 geïnterviewden meldden een verbetering van hun algemene welbevinden na slechts drie maanden. Op het tijdstip van bevraging gaven 8 deelnemers aan nog geen veranderingen te hebben bemerkt. Eén persoon gaf aan een tijdelijk onprettig gevoel te hebben ervaren na inname van de vitale celstoffen (Afbeelding 1).

Tweede bevraging na zes maanden toont verdere verbetering

De tweede bevraging vond plaats na een periode van zes maanden inname. Op dat moment hadden 19 van 23 deelnemers de gehele periode van inname afgerond. Er werd vergeleken in hoeverre de gezondheidsstatus was veranderd, ten opzichte van die aan het begin van de inname van vitale celstoffen.

Negen van de 19 ondervraagden gaven aan dat hun persoonlijke gezondheid veel beter was dan voor het begin van inname van vitale celstoffen. Vijf ondervraagden meldden dat hun gezondheidsstatus licht verbeterd was en slechts één deelnemer had geen veranderingen bemerkt (Afbeelding 2).

De volgende lijst laat enkele veranderingen zien bij de deelnemers, na inname van een specifieke combinatie van vitale celstoffen:

  • Roodverkleuringen en andere huidveranderingen zijn minder geworden
  • Algemeen welbevinden en energiestatus zijn beter geworden
  • Minder attacken en minder pijn
  • Doofheidsgevoel, opvliegers, hoofd- en gewrichtspijnen zijn verdwenen
  • Zwakte, versnelde hartslag en kortademigheid komen minder vaak voor
  • Gewicht heeft zich genormaliseerd

Resultaten geven indicatie voor langdurig gebruik

De resultaten van de vragenlijsten laten zien dat bij Borreliose langdurig gebruik van plantenstoffen en microvoedingsstoffen raadzaam is.

Ook bij personen met ernstige symptomen was er een duidelijk verbetering van het algemeen welbevinden. Dit is een enorm succes in de strijd tegen Borreliose en de daaruit voortvloeiende secundaire aandoeningen en ziektes.

Samenvatting en vooruitzicht

De symptomen van de ziekte van Lyme kunnen vaak verminderd worden door antibiotica, en de ziekteverwekkers kunnen grotendeels verwijderd worden. Dat geldt vooral in de vroege stadia van de ziekte, direct na besmetting. Die behandeling leidt echter toch vaak tot opvlammen van de ziekte, omdat de ziekteverwekkers met behulp van diverse mechanismen kunnen ontsnappen aan de antibiotica. Het probleem is dat de patiënt zich in eerste instantie beter voelt, maar de Borrelia kunnen zich in werkelijkheid onzichtbaar in het lichaam verspreiden en ernstige schade aanrichten.

Daarbij komt dat symptomen die in later stadia van de ziekte ontstaan, vaak tot foutdiagnose leiden. De reden daarvan is dat de symptomen niet ziekte-specifiek zijn. Het resultaat is foutieve behandeling, die door verzwakken van het immuunsysteem de symptomen kan verergeren.

Het onderzoek aan het Dr. Rath Research Instituut en verdere documentatie laat zien dat plantenstoffen en microvoedingsstoffen succesvol toegepast kunnen worden in de strijd tegen Borreliose, zelfs in gevorderde stadia van de ziekte. Enerzijds is de werking gebaseerd op versterken van het immuunsysteem, anderzijds vallen de vitale celstoffen alle drie Borrelia-vormen (spirocheten, ronde vormen en biofilm) aan, en dragen op die manier bij aan de vernietiging daarvan.

Bijzonder opmerkelijk is het feit dat de synergetische planten- en microvoedingsstoffen, in tegenstelling tot antibiotica, ook in gevorderde stadia van de ziekte van Lyme zeer effectief blijken. Dat onderstreept nogmaals dat natuurlijke stoffen superieur zijn aan antibiotica in de strijd tegen Borreliose, vooral in de latere stadia.

Op grond daarvan zouden, naast een gezonde leefstijl, het gebruik van microvoedingsstoffen-synergiën deel moeten gaan uitmaken van lange-termijnbehandelingen van Borreliose.

Literatuurlijst

In vitro evaluation of antibacterial activity of phytochemicals and micronutrients against Borrelia burgdorferi and Borrelia garinii,
A. Goc, A. Niedzwiecki and M. Rath, 2015, Journal of Applied Microbiology, 119(6):1561-1572

The anti-borreliae efficacy of phytochemicals and micronutrients: an update,
A. Goc and M. Rath, 2016, Therapeutic Advances in Infectious Disease, 3(3-4):75-82