Działanie uboczne blokerów wapnia

Wiadomo, że zażywanie blokerów wapnia wiąże się z wieloma działaniami niepożądanymi, w tym: zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki), reakcje alergiczne, obrzęki dziąseł, jak również spowolnienie akcji serca (bradykardia).

Do najpoważniejszych skutków ubocznych zaliczamy rozwój miażdżycy, i co z tym związane, zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca. Ten alarmujący fakt został potwierdzony przeprowadzonymi badaniami na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli ponad 20 lat temu. Pomimo tego, producenci blokerów wapnia nie poczuwają się do odpowiedzialności, by zbadać ten stan rzeczy.

Leki z grupy antagonistów wapnia

Leki z grupy antagonistów wapnia zawierają następujące substancje czynne:

  • Dihydropirydyny (substancje czynne z końcówką „-dypina“): amlodypina (Norvasc®), nifedypina (Adalat®, Procardia®, Nifediac®), nimodypina (Nimotop®), nitrendypina (Baypress®)
  • Fenyloetyloaminy: werapamil (Isoptin®, Tarka®)
  • Benzotiazepiny: diltiazem (Dilatrend®, Dilgamma®, Dilzem®)
  • Flunaryzyna: flunarizinum (Flunavert®, Natil®, Sibelium®), cynaryzyna (Arlevert®)

Dla pacjentów oznacza to błędne koło: Ludzie z problemami sercowymi szukają pomocy u lekarza rodzinnego lub kardiologa. Niestety, w wielu przypadkach od razu przepisywane są im blokery wapnia. Fakt, iż symptomy choroby ulegają nieznacznej poprawie sprzedawany jest pacjentom jako „sukces terapeutyczny”.

Nikt nie mówi głośno o tym, że przepisane leki wcale nie redukują choroby wieńcowej. Przeciwnie, przyspieszają one jej przebieg i z perspektywy czasu podwyższają ryzyko wystąpienia zawału serca.

Najbardziej znanym lekiem z grupy antagonistów wapnia jest nifedypina. Wobec tego szybko wchłaniającego się leku, istnieje wiele niepokojących doniesień pacjentów z przewlekłą dławicą.

Badania potwierdzają przyczyny występowania działań niepożądanych i powikłań

Do niedawna jeszcze poważne następstwa długotrwałego stosowania blokerów wapnia nie były w wystarczającym stopniu przebadane. Poważne działania niepożądane, wynikające ze stosowania tych leków, były świadomie akceptowane. Badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy dr Ratha rzuca nowe światło na ten stan rzeczy.

Wyniki tych badań zostały opublikowane w maju 2016 r., w czasopiśmie medycznym American Journal of Cardiovascular Disease i udostępnione lekarzom na całym świecie.

Publikacja tego badania jest dostępna w jednym z największych archiwów internetowych: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335688