Instytut Badawczy dr Ratha

Instytut Badawczy dr Ratha z siedzibą w Kalifornii (USA) o powierzchni 2100 m2 jest siedzibą laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. W tym też miejscu pracują światowej sławy naukowcy z dziedzin medycyny, biochemii, biologii komórkowej, toksykologii i dietetyki.

Kierowany przez dr Aleksandrę Niedzwiecki zespół naukowców prowadzi innowacyjne badania dotyczące wielu aspektów zdrowia. Cechą wyróżniającą Instytut dr Ratha jest zastosowanie pionierskich odkryć dr Ratha oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technik i technologii badawczych.

Unikalne badania naukowe

W Instytucie Badawczym dr Ratha wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie i metody badawcze. W przeciwieństwie do badań farmaceutycznych, które badają opatentowane molekuły, Instytut dr Ratha kładzie nacisk na stosowanie naturalnych substancji, które są nietoksyczne dla ludzkich komórek. Naszym głównym celem jest poprawa zdrowia ludzkiego a nie osiąganie zysków ze sprzedaży. Jesteśmy organizacją, która działa non-profit.

Ponadto, badania zdrowia naturalnego Instytutu wprowadziły i dalej rozwijają metodę, która oparta jest na wzajemnej interakcji poszczególnych mikroelementów a nie ich pojedynczemu działaniu. Zrozumienie działania poszczególnych mikroelementów jest ważne, aby wyjaśnić ich indywidualne funkcje dla naszego organizmu. Końcowy efekt biologiczny w naszych komórkach wynika z interakcji i współpracy – synergii – poszczególnych składników odżywczych i innych części składowych organizmu. Zespołowi badawczemu dr Ratha udało się opracować synergistyczne dobrane mieszanki mikroskładników odżywczych, które angażują się w syndromy chorobowe dotkniętych mechanizmów komórkowych.

Naukowcy z Instytutu dr Ratha prowadzą wiele projektów badawczych, również we współpracy z innymi instytucjami badawczymi i klinicznymi. Badamy w jaki sposób poszczególne synergie mikroskładników odżywczych wpływają na mechanizmy komórkowe przy wzroście i rozprzestrzenianiu się nowotworów, jak również badamy powstawanie i przebieg choroby sercowo-naczyniowej, osłabienie systemu odpornościowego, zakażeń wirusowych i innych problemów zdrowotnych.

Instytut dr Ratha opracował, bazujące na mikroskładnikach odżywczych programy zdrowia komórkowego, które umożliwiają naturalną kontrolę miażdżycy, niewydolności serca, nadciśnienia i innych chorób sercowo-naczyniowych. Ich skuteczność kliniczna została potwierdzona w pilotażowych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą.

Opracowane w Instytucie kompleksowe podejście do badań nad rakiem doprowadziło do opracowania unikalnej synergii składników odżywczych. Ta mieszanka naturalnych mikroelementów ma potwierdzone, skuteczne działanie w hamowaniu kluczowych mechanizmów raka, do których zaliczamy:

  • Metastazę – rozprzestrzenianie się raka do innych narządów w organizmie
  • Wzrost guzów
  • Angiogenezę – rozwój nowych naczyń krwionośnych wspierających wzrost guza
  • Apoptozę – mechanizm naturalnej śmierci komórek nowotworowych

Ponadto, kierowany przez dr Niedzwiecki zespół udowodnił, że synergistyczne mieszanki mikroskładników odżywczych mogą być skuteczne przy zwalczaniu chorób zakaźnych, takich jak: grypa, HIV/AIDS i gruźlica.

Nasza obecna praca naukowa skupia się na badaniu działania synergii mikroskładników w serii eksperymentalnych badań: przy stanach zapalnych, przy wspomaganiu procesów miażdżycowych, przy cukrzycy, w procesie zapobiegania toksyczności substancji chemicznych i w wielu innych ważnych aspektach ludzkiego zdrowia.

Strona internetowa Instytutu dr Ratha w języku angielskim: www.DrRathResearch.org